“Az ország iskolája” – a Debrecen életével mintegy 4 és fél évszázadon keresztül összefonódó reformáció révén az 1538-tól működő Református Kollégium kiemelkedően fontos szerepet játszott az ország életében.
Nem véletlen a magasztaló elnevezés, hiszen az iskola termeiből Debrecen kiművelt, tehetséges fiatalok egész sorát ajándékozta az országnak. Németalföldi, németországi és angliai egyetemeket is megjárt professzorok hazai viszonylatban elsőként itt biztosítottak helyet a tantervben a földrajz, történelem, orvostudomány és természettudományok tárgyainak. Tanítási nyelve egészen a 19. századig a latin volt, ez biztosította a kapcsolatot Európa tudományos életével.
Az Ó-kollégium épületének lebontása után Péchy Mihály tervei alapján épült meg 1803-1816 között az új Kollégium. Szabálytalan négyszög alakját a budapesti Vasél Lajos építésznek köszönheti, akinek tervei alapján 1870-1874 között a két épületet összekapcsolták.