Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok módosítását és törlését az adatfelvételénél jelzett módon és Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein, kivéve a jogszabályban elrendelt adatkezeléseket.

Adatkezelő megnevezése:                                          Divinus Hotel Üzemeltető Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                                   09-09-014920

Adatkezelő székhelye:                                                 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1.

Adatkezelő képviselője:                                               Szoboszlai Attila

Adatkezelő e-elérhetősége:                                         front@hoteldivinus.hu

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                                                                                   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                                                                           1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:                                                                               http://www.naih.hu